Hakkımızda

Hakkımızda

Bilim ve teknolojiden yararlanarak basın-yayın kuruluşları ile sürekli bilgi akışı içerisinde olan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, sahip olduğu değerlerle; çalışkan, dürüst, insan haklarına saygılı, yasa ve yönetmeliklere bağlı, hızlı ve etkin bir biçimde çalışmalarını sürdürmektedir.

Görevlerimiz

►Kurum İçi ve Kurum Dışı Halkla İlişkiler Hizmetleri ve Tanıtım

►Basın Hizmetleri

►Protokol Hizmetleri

►Üniversitemiz Web Sitesi Güncelleme Hizmetleri

► Üniversitemiz Kurumsal Sosyal Medya Hesaplarının Yönetimi

►CİMER Hizmetleri

►Bilgi Edinme Hizmetleri

►Rektöre Yazıyorum

►Grafik-Tasarım Hizmetleri

►Fotoğraf / Kamera Çekimi ve Video Kurgu Hizmetleri

►Bilimsel, Kültürel ve Sosyal Etkinliklerin Organizasyonları

 

A-  Basın Bürosunun Görevleri

- Makamdan gelen talimatlar doğrultusunda basın açıklaması hazırlamak ve basına servis etmek,

-Yerleşkemizde gerçekleştirilen veya yerleşkemiz dışında yönetimimiz tarafından icra edilen programların kamera ve fotoğraf makinaları ile çekimlerini yaparak haber metinlerinin   oluşturulması, video kurgularının yapılması ve çekilen fotoğrafları seçerek ajanslara, televizyonlara ve gazetelere haber metni ile servis etmek,

-Basına servis edilen haberleri formata uygun şekilde Üniversitemizin web sitesinde yer alan haberler kısmına ve sosyal medya hesaplarına yüklemek,

-Üniversitemize dair yapılan tüm haberleri (internet, yerel ve ulusal basın, TV. vb) takip etmek, gazeteleri, haber videolarını ve internet haberlerini arşivlemek,

- Gazete ve Ajanspress’te Üniversitemiz ile ilgili çıkan haberleri toparlayarak makama dosya halinde sunmak,

-Üniversitemiz ile ilgili ulusal ve yerel yazılı basında çıkan haberleri toparlayarak hafta içi her gün “Basında Biz” başlığı ile sosyal medya hesaplarında paylaşmak,

-Basın ile iletişim halinde bulunularak Üniversitemiz hakkında çıkacak olan olumlu-olumsuz haberler değerlendirilerek yanlış haberlerin yapılmasının önüne geçmek,

-Üniversitemizde yapılan özel açılış ve mezuniyet törenleri gibi organizasyonlarda açılış konuşması hazırlamak,

-Tanıtım filmleri hazırlamak,

-Sosyal medya için tanıtımlar hazırlamak,

 

B-  Halkla İlişkiler Bürosunun Görevleri

-Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından YÖK vasıtasıyla Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi ve Üniversitemiz birimleri ile ilgili vatandaşlarımız, personelimiz ve   öğrencilerimizden gelen yazılı müracaatların değerlendirilerek ilgili birimlere konunun yazılı olarak intikali, alınacak cevabın hem müracaatçıya hem de CİMER'e sistem üzerinden   cevapların gönderilmesi,

-4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu kapsamında Rektörlüğümüze yapılan müracaatların cevaplandırılması ile her yıl raporlarının YÖK'e gönderilmesi,

-Kurum ile ilgili iletişim kanallarından gelen e-postaların ilgili birimlere dağıtımlarının yapılarak sonuçlarının takip edilmesi,

-İl içinde veya il dışında düzenlenen Üniversite tanıtım etkinliklerine katılmak,

-Posta yoluyla liselerden talep edilen tanıtım materyallerinin temin edilerek talep sahiplerine gönderilmesi ile Üniversitemizin tanıtımının yapılması,

-Yerleşkemizde düzenlenen etkinliklerde katılımcılara dağıtılacak tanıtım materyallerinin temin edilerek ilgili birimlere teslim edilmesi,

-Web sitesindeki duyurular bölümüne akademik/idari personeli ilgilendiren atama, sınav, lojman, cenaze vb. duyuruların girilmesi ve süresi dolunca kaldırılması,

 

C-  Grafik / Yayın Bürosunun Görevleri

-           Üniversitemizin bilimsel, kültürel ve sportif faaliyetleri ile ilgili yıl içerisinde 12 sayı olarak çıkartılması planlanan dijital aylık haber bültenini hazırlamak ve yayınlamak,

-           Yıl içerisinde 1 sayı olarak çıkartılan Üniversitemiz dergisini hazırlayarak baskıya göndermek,

-           Üniversitemize ait sempozyum, konferans, kongre, konser vb. sosyal – kültürel, bilimsel etkinliklerin bütün doneleri (afiş, davetiye, broşür, program, yaka kartı, teşekkür ve katılım belgeleri, internet duyuruları) bilgisayar ortamında hazırlamak,

-           Üniversitemiz adına yapılacak protokol metinlerini ve sunumları hazırlamak,

-           Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi, proje ödülü, teşekkür belgesi vb. tasarımlarının yapılması ile çıktılarının alınması,

-           Üniversitemizi yurt içinde ve yurt dışında tanıtmak amacıyla farklı dillerde kitap, broşür, el ilanı, föy, dosya, çanta, CD kapağı, bloknot, dergi vb. materyallerin bilgisayar ortamında  hazırlanıp baskısının takibini yapmak,

-           Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulları, Enstitü ve Merkezlere ait logoları tasarlamak,

-           Üniversitemizin tanıtımlarına ait sunumlar hazırlamak,

-           Makamın bayram, yeni yıl ve yayınlanması gereken mesajlarını hazırlamak,

-           Rektör ve Rektör Yardımcılarının isteği üzerine üniversitemizi ziyarete gelen misafirlere belge hazırlamak,

-           Grafik işlerinin, fotoğraf ve video çekimlerinin arşivini yapmak,

-           Üniversitemizin görsel tanıtımları yapmak, (Logolu Kurşun - tükenmez kalem, anahtarlık, şapka, billboard, raket reklam tasarımları vb)

-           Sosyal – kültürel ve bilimsel programların tanıtılması için üniversite nizamiye girişlerine branda hazırlanması ve astırılması işlerinin takibini yapmak.

-           Akademik, idari personel ile öğrencilere doğum günlerinde SMS gönderilmesi,

-           Toplu SMS ve e posta gönderilmesi,

-           Sosyal medya görsellerinin tasarımları,

-           Web sitesi arka plan görsellerinin tasarımları,

 

Kurumsal Sosyal Medya Hesapları

Facebook

Takipçi Sayısı = 13.660

TwItter

Takipçi Sayısı =

Instagram

Takipçi Sayısı = 32677

Youtube

Abone Sayısı = 4,93 B