Konut Duyurusu (N Blok 15 Numara)

Üniversitemiz konutlarından N blok 15 numaralı daire Cumhuriyet Üniversitesi Konut Tahsis Yönergesi’nin 8’inci maddesi uyarınca 18.10.2018 tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Barış ERDAL’a tahsis edilmiştir.