Görevler

Basın ve Haber Bürosu

1- Ulusal ve yerel gazetelerin günlük takibinin yapılması, ilgili haberlerin dosyalanıp rektöre ulaştırılması, sonrasında arşivlenmesi,

2-Üniversitemize ait bilgilerin haber haline getirilerek www.cumhuriyet.edu.tr adresi üzerinden yayınlanması ve Üniversitenin web sayfasındaki haber akışı devamlılığının sağlanması,

3-Üniversitemizce gerçekleştirilen faaliyetlerin yer aldığı fotoğraf kamera ve video çekimlerinin yapılması ve dijital ortamda arşivlenmesi

4- Üniversitemiz  tarafından yapılan  her türlü faaliyetten (tören, konferans, panel, seminer, konser vs gibi) basının haberdar edilmesi ve bilgi verilmesi,

5-Haber değeri taşıyan bilgilerin yerel ve ulusal ajanslara iletilerek, yerel ve ulusal medyanın haber taleplerini yazılı olarak yerine getirip, haber akışını sağlanması.

5- Üniversitemizin sosyal Medya hesaplarının (Facebook, Twitter,İnstagram,Youtube vs. gibi ) günlük takibinin yapılması.

Halkla İlişkiler Bürosu

1-Üniversitemiz Rektörlüğü tarafından düzenlenen açılış ve mezuniyet törenleri, konferans, panel, seminer, sempozyum, toplantı, konser gibi faaliyetlerin organize edilmesi, afişlerinin tasarlanması ve  gerekli duyurularının yapılması

2-Üniversitenin çeşitli birimlerinden gelen duyuru ve haber taleplerinin değerlendirilerek web sitesindeki ilgili kısımlara yerleştirilmesi,

2-Üniversitemizin tanıtımı için tanıtım CD’si ve broşürü hazırlanarak yurt içerisinde “Üniversite Tanıtım” fuarlarında dağıtımı yapılması ve tanıtım broşürü yabancı dillerde de  hazırlanarak  yurtdışında da tanıtım hizmeti sunulması

3-Her yıl düzenli olarak kayıt döneminde Sivas Şehirlerarası Otobüs Terminali ve havaalanında  “Danışma Bürosu” kurularak, şehir dışından gelen öğrencilere danışmanlık hizmeti verilerek, araçlarla kampüse ulaşımlarının sağlanması

4-Ülke çapındaki çeşitli lise ve dengi okullardan gelen üniversiteye ait tanıtıcı doküman taleplerinin hazırlanarak  karşılanması,

5-Üniversite tanıtımı için temin edilen her türlü promosyonların korunması ve dağıtımının yapılması sağlanması

6- Basın toplantılarının organizasyonu, basın mensuplarına rehberlik hizmeti verilmesi. Basın mensuplarının sözlü ve yazılı bilgi taleplerini karşılayarak, Üniversitemiz ile medya arasında doğru ve sağlıklı bilgi akışını sağlanması

7-Yılda iki defa Üniversitenin tüm haberlerin yer aldığı haber bülteninin  hazırlanması ve ayda bir kere de Bülten dergisinin hazırlanması ve dağıtımının yapılması,

8-Üniversitemiz web sayfası üzerinden yayınlanan güncel duyuruların takibi

9- Basın ve Halkla İlişkiler Birimi web sayfasının güncellenmesi

10-Önemli gün ve tarihlerde Rektör adına medyaya verilen ilanların hazırlanması,

11-Yıl sonunda hazırlanan takvimlerin bastırılması ve dağıtılması

12- CİMER-BİMER- Bilgi edinme başvurularının incelenmesi ilgili Birimlere gönderilerek, (EBYS Sistemi) gelen cevapların da takiplerinin yapılarak yasal süreler içinde “Yeni BİMER Sistemi” üzerinden kapatılarak sonuçlandırılması ve İstatiksel bilgilerinin her yıl tablolar hâlinde Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’na gönderilmesi.